Smidig Digitalisering 2019: Transformasjon for framtiden

Smidig i Norge - Hvor står vi nå?

Fra utvikling via prosjektstyring til ledelse, transformasjon og coaching

Geir Amsjø, Lean Venture og Smidigkonferansen
Tilbake til programmet