Smidigkonferansen

Tema i 2016: Tverrfaglig teamarbeid

Smidigkonferansen er en annerledes årlig konferanse for og av fagmiljøet selv, hvor deltakerne er i sentrum.
Her får du høre hvordan andre takler hverdagen i sine smidige og kanskje ikke så smidige omgivelser.

Arrangeres i år for tiende gang - 24 & 25 oktober 2016 i Oslo