Smidig Digitalisering 2019: Transformasjon for framtiden

Paneldebatt

Bidragsyterne sitter i panelet

Publikum stiller vanskelige spørsmål
Tilbake til programmet