Smidig Digitalisering: Selvorganisering, ansvar og eierskap

Tverrfaglige team i NAV

Ulike rammer og forutsetninger for autonomi. Produkteierskap og samhandling helt på grensen.

11.20
Catherine Jansson, avdelingsdirektør IT applikasjonsutvikling - Johanna Drivenes Kløvfjell, Forenklet oppfølging

Catherine Jansson er avdelingsdirektør IT applikasjonsutvikling i NAV og...

Johanna Drivenes Kløvfjell har jobbet i flere av NAV sine store digitaliseringsprosjekter, i litt ulike roller, men jobben har hele tiden dreiet seg om å ivareta forretningsverdi i produktene. I dag er hun overordnet produkteier i Prosjekt Forenklet oppfølging.

NAV endrer organisering og arbeidsmetode, parallelt med at vi har et stort prosjekt som skal forenkle den arbeidsrettede oppfølgingen både gjennom digitalisering og andre tiltak. I Prosjekt Forenklet oppfølging har vi nå tre tverrfaglige utviklingsteam, i tillegg til bestillinger og avhengigheter til en del andre tverrfaglige utviklingsteam i organisasjonen for øvrig. Presentasjonen vil ta for seg "spagaten" mellom NAV sin endring, prosjektveiviseren og styringsdokument sett fra en produkteier sitt ståsted.

Tilbake til programmet