Smidig Digitalisering 2019: Transformasjon for framtiden

OneTeamGov Norge

For radikal endring av offentlig sektor gjennom praktisk handling

Pia V. Jøsendal, Endringsbyråkrat i Difi

Pia V. Jøsendal er initiativtaker til OneTeamGov i Norge. Se https://www.oneteamgov.no/

Tilbake til programmet