Smidig Digitalisering: Selvorganisering, ansvar og eierskap

9.00
09:00 Velkommen
Leyan Salih, styreleder i Smidigkonferansen
9.15
Keynote: Smidig og tillitsbasert virksomhetsstyring
Bjarte Bogsnes, Equinor og Beyond Budgeting Institute.
10.00
Organizing for ambidexterity
Breaking free from procedures to grasp hold of new opportunities
Elizabeth Solberg, BI Associate Professor Dept. of Leadership and Organizational Behavior
10.45
Når er smidig utvikling bedre?
Resultater fra forskningen på hvordan smidighet påvirker grad av suksess i IT-utvikling
Magne Jørgensen er forsker ved Simula Metropolitan, professor ved Universitetet i Oslo
11.20
Tverrfaglige team i NAV
Ulike rammer og forutsetninger for autonomi. Produkteierskap og samhandling helt på grensen.
Catherine Jansson, avdelingsdirektør IT applikasjonsutvikling - Johanna Drivenes Kløvfjell, Forenklet oppfølging
13.00
Storskala smidig i NRK
NRK skal være en innholdsprodusent og publisist i verdensklasse. Slik organiserer vi vår utvikling for å nå målet.
Heidrun Reisæter, Avdelingsleder og Helge Løken, NRK
13.40
Autonome team i Statens Pensjonskasse
Mette Gjertsen og Tarjei SKorgnes, SPK
14.10
Innføring av «Tillitsmodellen»
Selvstyrte, tverrfaglige team i hjemmetjenesten, Bydel Østensjø
Anne Hartvedt, Prosjektleder avdeling mestring og omsorg i Østensjø bydel
14.20
“Bootstrap”
Bruk av selvorganisering og autonomi for eksperimentell forretningsutvikling i Posten
Martin Koksrud Bekkelund, direktør for produkt- og forretningsutvikling hos Posten Norge AS
14.40
Selvorganisering er ikke noe nytt
Buurtzorg og “Arven etter Thorsrud”
Geir Amsjø, Smidigkonferansen og Kjetil Strand, Verdix
15.00
Debatt: Hvordan få bedre effekt av smidig i det offentlige?
Slutt kl 16:00
Alle